directorgifty interview old fields inn greenlawn coupon simon says stamp coupon code october 2013 holiday party gift exchange ideas

Participatieverklaringtraject

Sinds september 2016 geeft Huis voor Taal in opdracht van de gemeente Lelystad invulling aan de participatieverklaring (PVT). In de PVT verklaren nieuwkomers dat zij de centrale kernwaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven. Al meteen vanaf het begin is daarbij gekozen om dit in groepsverband en in een trajectvorm aan te bieden om de verklaring meer betekenis te kunnen geven. Het eerste traject werd door ons een Talentgroep genoemd, waar enkele zeer succesvolle initiatieven en bedrijfjes uit zijn voortgekomen. Vervolgens zijn we uitgekozen om deel te nemen aan een landelijke pilot, onder toezicht van onderzoeksbureau Regioplan om te onderzoeken op welke manier het PVT de beste resultaten opleverde. Huis voor Taal en de gemeente Lelystad hebben toen gekozen voor een pilot gebaseerd op “effectieve kennismaking met de Nederlandse cultuur en samenleving middels de praktische uitwerking van de kernwaarden in de lokale context”. Een viertal kernwaarden staan hierin centraal: participatie, solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid.

Ook deze pilot bleek in landelijk opzicht zeer succesvol te zijn. Daarom is blijvend gekozen voor deze aanpak. Hierin wisselen excursies naar instellingen en organisaties binnen Lelystad, die deze kernwaarden uitdragen (GGD, KUBUS, Centrada, Welzijn, Sportbedrijf, Werkbedrijf, Gemeente enz) af met reflectiebijeenkomsten waar ruimte is voor persoonlijke reflectie. Het totale traject bestaat uit 12 tot 14 bijeenkomsten van 2 uur. Het enige van overheidswege verplichte onderdeel in het traject is een workshop, ontwikkeld door Prodemos. Die staat in het teken van “hoe gaan wij in Nederland met elkaar om?” Voor het traject is voor statushouders een minimale aanwezigheidsverplichting vastgesteld, minimaal 8 keer aanwezig waaronder de Prodemos Workshop.

De verklaring is veel bekritiseerd geweest, heeft lange tijd in de wacht gelegen in de Eerste Kamer, maar werd eind vorig jaar goed gekeurd. Weliswaar met enkele aanpassingen. De voornaamste veranderingen waren dat de participatieverklaring een verplicht onderdeel werd van het inburgeringsdiploma, en dat dit bewijs binnen één jaar moet worden gehaald (in tegenstelling tot de inburgeringstermijn van 3 jaar). Bovendien geldt vanaf oktober 2017 dat de verklaring niet meer alleen verplicht is voor statushouders, maar voor álle reguliere inburgeraars. Huis voor Taal is met de gemeente overeengekomen dat er voor reguliere inburgeraars geen kosten zijn verbonden aan de verklaring en dat als zij dat willen, zij welkom zijn om deel te nemen aan het totale Huis voor Taal traject. Voor hen is alleen de Prodemos workshop echt verplicht. Momenteel wordt het PVT dus aangeboden aan een gemengde groep van statushouders en reguliere inburgeraars

Huis voor Taal Lelystad

“Doen, durven en je prettig voelen”.