norton 360 3 pc coupon godaddy domain transfer coupon 2014 kiinde twist breastfeeding gift set reviews parana lentes coupon usalight coupon client gifts for thanksgiving

Project Aanpak Laaggeletterdheid Lelystad

In samenwerking met het ROC en FlevoMeer Bibliotheek werken wij, Welzijn Lelystad, samen aan het project ‘Aanpak Laaggeletterdheid Lelystad’. In Nederland hebben volgens stichting Lezen en Schrijven 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat komt dus neer op 1 op de 6 Nederlanders. De aanpak van laaggeletterdheid is in eerste instantie positief voor de ontwikkeling van het individu maar ook voor de gehele maatschappij. Mensen die hun taal verbeteren hebben onder andere meer kans op werk, worden assertiever en psychisch gezonder. Daarbij is de kans groter dat ze hun kinderen ook beter leren lezen en schrijven.

 

In Lelystad ligt het percentage laaggeletterden hoger dan gemiddeld en het grootste deel van deze groep bestaat uit mensen met Nederlands als eerste taal (NT1’ers). De aanpak van laaggeletterdheid is dus zeker voor Lelystad van groot belang en wij focussen ons daarbij specifiek op laaggeletterde NT1’ers. Dit is een doelgroep die wij niet vanzelf bij Huis voor Taal zien en het vergt dus wat meer moeite om deze doelgroep te bereiken.

 

Bij laaggeletterdheid is vaak sprake van schaamte waardoor mensen er niet voor uit willen komen en er vervolgens niks mee doen. Om het taboe te doorbreken zijn wij bezig met een signaleringscampagne waardoor mensen zich bewust worden van laaggeletterdheid en het leren te herkennen. Wij gaan presentaties geven waarin we informeren over wat laaggeletterdheid is, hoe je het kan signaleren en wat de aanpak op kan leveren. De instanties aan wie deze presentaties zijn gegeven kunnen vervolgens mensen die hulp willen hebben doorverwijzen naar Huis voor Taal. Ook hebben we materialen zoals de keuzemenukaart die we graag willen delen.

 

Wil je alvast wat extra informatie opdoen over laaggeletterdheid of kijken hoeveel je er al van weet? Doe dan de minicursus via Movisie. Hier krijg je ook praktische tips om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en hoe je jouw cliënt kunt doorverwijzen naar een passend aanbod. Na het doorlopen van de cursus ontvang je een bewijs van deelname en de samenvatting.

 

Dit project is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek, ROC en Welzijn Lelystad.

“Doen, durven en je prettig voelen”.