bakersfield dry cleaners coupons a gift tax must be paid if a person does what wurstfest 2015 coupons gift gab sim card christmas gifts for teenage guys australia jefferson lines coupon codes 2016

Voorlezen leuk?

Heb je plezier in voorlezen aan uw kinderen of kleinkinderen? En lijkt je het leuk om dit ook bij andere gezinnen te doen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Jij als de vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Zoals je op onze website al ziet is 14% van de inwoners van Lelystad laaggeletterd. Jij kunt helpen de laaggeletterdheid omlaag te krijgen door het voorlezen bij kinderen met een taalachterstand. Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl.

Huis voor Taal Lelystad

“Leven met lezen”

Omdat woorden en zinnen, getallen en bedragen deel uitmaken van iedere dag. 


Webdesign-logos-website